Планът за развитие на Ардино: Само с общи усилия ще постигнем желания просперитет

Планът за развитие на Ардино: Само с общи усилия ще постигнем желания просперитет

Втора работна среща във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Ардино (ПИРО) за следващия програмен перио

Втора работна среща във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Ардино (ПИРО) за следващия програмен период (2021 – 2027 г.) се проведе в заседателната зала на Общинския съвет. На нея присъстваха всички членове на работната група от експерти от Общинска администрация, представители на институции, кметове на населени места, създадена със заповед на кмета на общината инж. Изет Шабан. Тук бяха още консултантите проф.д-р арх. Валери Иванов, доц. Илия Копралев и урб. Николай Енчев, председателят на общинския съвет Сезгин Байрям.

По време на срещата бяха обсъдени конкретни дейности и мерки, които ще бъдат заложени в Плана за интегрирано развитие на общината в следващия седемгодишен период.
Консултантите запознаха присъстващите с методическия подход и стъпки по изработването на стратегическата и програмна част на ПИРО-Ардино за периода 2021–2027 г. „Само с обединени усилия на всички можем да постигнем желания просперитет на община Ардино“, заяви доц. Илия Копралев.
Проектът на Плана ще бъде достъпен на интернет страницата на общината www.ardino.bg . А всички получени предложения, идеи, препоръки ще бъдат отразени в окончателния вариант.
През месец октомври предстои и общественото обсъждане, след което ще бъде внесен за приемане в Общинския съвет.
Гюнер ШЮКРИ, Ардино

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0