Пази ги Архангел Михаил, защото…

Пази ги Архангел Михаил, защото…

На 8 ноември, в деня на Свети Архангел Михаил, полицейските служители отбелязват професионалния си празник. По този повод директорът на

На 8 ноември, в деня на Свети Архангел Михаил, полицейските служители отбелязват професионалния си празник. По този повод директорът на ОД на МВР-Кърджали старши комисар Щерьо Милчев изпрати поздравление до структурните звена в Дирекцията. „Професионалният празник на пазителите на закона и реда в обществото тази година е в усложнена обстановка, в условията на епидемия, което изисква специална мобилизация от Ваша страна да отговорите адекватно на очакванията на гражданите, да пазите живота, здравето, имуществото и сигурността им. В много голяма степен авторитетът на МВР зависи от усилията на всеки полицейски служител да изпълнява високите стандарти, които поставя професионалното му поприще. Затова по случай празника отдаваме заслужено уважение към всекидневната дейност на полицаите, в която работното време и почивните дни често пъти са условни понятия“, пише в поздравлението си старши комисар Щерьо Милчев. Той отправя пожелания за здраве, добруване и късмет на полицейските служители и семействата им, солидарност в трудните моменти, за да преодоляваме заедно изпитанията на времето.

 

Началото – история на 108 години

 

Историята на полицията в Кърджалийска област започва през месец октомври 1912 година, когато е създадено Кърджалийското околийско управление. Със заповед от 12.10.1912 година на Министерството на вътрешните работи и народното здраве бил командирован Ради Попов да устрои административно-полицейската служба в Кърджали и околията. Околийското управление било ръководено от околийски началник /управител/. Той бил назначаван със заповед на Министерството на вътрешните работи и народното здраве по представяне от окръжния началник /областния директор/.

 

Представяното лице трябвало да има държавно-административно, правно или военно образование и 30-годишна възраст. Околийският началник бил пряко подчинен на окръжния управител и изпълнявал заповедите му. Като такъв той бил негов помощник и заместник в околията.

Непосредствено на околийския началник били подчинени полицейските органи. Полицията имала задача да поддържа обществения ред и вътрешната безопасност, да пази свободата, неприкосновеността, живота и имота на гражданите, добрите нрави и общественото здраве, да предотвратява и открива престъпления, да събира доказателства, да залавя престъпници и да ги предава на властите. При болестни епидемии съдействала на здравните органи за провеждане на профилактични и ограничителни мерки, а на общинските власти – за прилагане на комунално-битовите и благоустройствените наредби и правилници.

 

По полицейските работи околийският началник имал помощник, който до 1934 година се наричал пристав, до 1937 година – инспектор и след нея – началник. Полицията в Кърджалийското околийско управление била пеша и конна. На Кърджалийското околийско управление била подчинена и частната полиция на минното акционерно дружество „Пирин“.

За нормалното функциониране на полицейската служба в околията тя била разделена на 4 полицейски участъци със седалища Кърджали, Стремци, Мост и Комунига. През 1939 година полицейски участък останал само в Кърджали, а в другите три населени места подучастъци. В участъка в града работили 5-ма старши и 35 младши стражари.

На 22.02.1920 година с Постановление на Министерския съвет е създадено Мастанлийско окръжно управление. От август 1925 година към него била присъединена Кърджалийска околия, която дотогава била в Старозагорски окръг. Мастанлийското окръжно управление просъществувало до 1934 година, когато с Указ №179 страната била разделена на области и окръгът попаднал в Старозагорска област.

24rodopi.com

 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0