Още две училища в Ардинско стават „защитени“

Още две училища в Ардинско стават „защитени“

Общинският съвет в Ардино проведе своето редовно заседание. Дневният ред включваше 20 докладни записки. Съветниците приеха единодушно

Общинският съвет в Ардино проведе своето редовно заседание. Дневният ред включваше 20 докладни записки.

Съветниците приеха единодушно годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Ардино за 2020 година. Одобриха се и годишните финансови отчети за миналата година за изразходваните средства за капиталови разходи, за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на общината и за състоянието на общинския дълг.

Единодушно общинските съветници актуализираха и списъка на средищните детски градини и училища на територията на общината. Четири са училищата за учебната 2021/2022 г., които отговарят на критериите за средищни – това са ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий“ – Горно Прахово, ОУ „А.С.Макаренко“ – Боровица, ОУ „Хр.Смирненски“ – Бял извор и СУ „Васил Левски“ – град Ардино.

За учебната 2021/2022 г. в списъка със „защитените  училища“ от община Ардино общинските съветници предложиха да бъдат включени ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий“ – Горно Прахово и ОУ „А.С.Макаренко“ – Боровица.  Възложено бе на кмета на общината до 10 септември да внесе мотивирано предложение в Министерството на образованието и науката за тяхното включване в списъка със „защитени училища“ за учебната 2021/2022 г.

Общинският съвет прие решение и за допълване на Списъка на общинските пътища на територията на община Ардино, чрез включване на нов общински път „с.Боровица – с.Сухово“ с обща дължина от 4,65 км.

На това заседание бяха гласувани обичайните разпоредителни сделки с недвижими имоти, общинска собственост, удължаване на срокове на договори за наем на общински нежилищни  помещения.

Гюнер ШЮКРИ, Ардино

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0