От 19 август до 19 септември: Затварят улица „Добруджа“ за подмяна на водопровода

От 19 август до 19 септември: Затварят улица „Добруджа“ за подмяна на водопровода

Улица „Добруджа“, в района на пазара в Кърджали, ще бъде затворена от 8.00 часа на 19 август от 17.00 часа на 19 септемв

Улица „Добруджа“, в района на пазара в Кърджали, ще бъде затворена от 8.00 часа на 19 август от 17.00 часа на 19 септември. Заповедта е на кмета на Кърджали д-р инж. Хасан Азис и е във връзка с изпълнение на проект „Подмяна на водопровод по улица ”Добруджа” в участъка от ул. „Македония” до ул. „Богдан”.
Вижте заповедта на кмета:

Р А З Р Е Ш А В А М :
1. Да се затвори за движение на ППС ул. „Добруджа” в участъка от ул. „Македония” до ул. „Богдан” в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на СМР за подмяна на водопровод по улица ”Добруджа” в гр. Кърджали за времето от 08.00 часа на 19.08.2020г. до 17.00 часа на 19.09.2020г.
2. За времето от 08.00 часа на 19.08.2020г. до 17.00 часа на 19.09.2020г. участъка да се сигнализира съгласно схемата за временна организация на движението при извършване на СМР на обекта, закона за движение по пътищата и Наредба № 3 от 16.08.2010г. за ВОБД при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците.
3. Ограничението да се въведе след съгласуване на схемата на временна организация на движението със сектор “ПП” при ОД на МВР гр. Кърджали.
4. Сигнализирането на участъка и създаването на необходимата организация на движението да се извърши от техническия ръководител – Недялко Делчев.
5. Движението да се нормализира не по късно от срока определен в т.1 от настоящата заповед.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение /“ПП” при ОД на МВР – Кърджали, Спешна помощ – Кърджали и Пожарна безопасност – Кърджали/.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.
Кмет на община Кърджали: д-р инж. Хасан Азис

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: