От 1 януари в Кърджали се повишават данъците за сгради, МПС, такса „Смет“

Кърджалийци ще плащат по-високи данъци от 1 януари 2020 година. С 23 гласа „За“ и 15 „Против“, Общинският с

Кърджалийци ще плащат по-високи данъци от 1 януари 2020 година. С 23 гласа „За“ и 15 „Против“, Общинският съвет прие решението за увеличение на местните налози.
Повишават се данъците за сгради, МПС, такса „Смет“.
Очаква се в общинската хазна през 2020 година да влязат близо 2,5 млн. лв. приходи повече. Средствата ще отидат за дофинансиране на обекти от образователната структура. 1 050 000 лева са предвидени за тях, 250 000 лева ще бъдат заделени за ремонт на тротоари в областния град, 750 000 лева за изграждане на Младежки център в парк „Горубсо“, 250 000 лева за изграждане на детски площадки, стана ясно по време на заседанието.
Приетата Наредба за изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кърджали влиза в сила от 1 януари 2020 година.
§1. Чл.15 от раздел І «Данък върху недвижимите имоти» се изменя така:
Било:
Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя върху данъчната оценка на недвижимия имот в размер на:
а/ /Изменена с Решение №1/22.01.09 г.на ОбС – Кърджали/ 1,2 на хиляда за всички имоти на гражданите и жилищните имоти на предприятията;
б/ /Изменена с Решение №1/22.01.09 г.на ОбС – Кърджали, Изменена с Решение №11/20.01.2011 г. на ОбС-Кърджали/ 1,3 на хиляда за нежилищните имоти на предприятията
Става:
Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя върху данъчната оценка на недвижимия имот в размер на 2,0 на хиляда.
§2. чл.35, (2) от Раздел ІІІ «Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин» се изменя така:
Било:
Чл.35, (2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 2,2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
Става:
Чл.35,(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 2,8 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
§3. В чл.41 (1) от раздел ІV «Данък върху превозните средства» се правят следните изменения:
т. 1.
Било:
а) до 55 kW включително – от 0,50 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0,65 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – от 1,10 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,23 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – от 1,60 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – от 2,10 лв. за 1 kW;
Става:
а) до 55 kW включително – 0,65 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,81 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,38 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,55 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 2,00 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 2,62 лв. за 1 kW;
т. 2.
Било:
2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила както следва:
Екологична категория          Коефициент
без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ 1,10
„Евро 3“ 1,00
„Евро 4“ 0,80
„Евро 5“ 0,60
„Евро 6“ и „ЕЕV“ 0,40
Става:
2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила както следва:


§4. В чл.58 (1) от раздел VІ «Туристически данък» се правят следните изменения:
Било:
1. категория 1 звезда – 0,20 лв. за нощувка;
2. категория 2 звезди – 0,40 лв. за нощувка;
3. категория 3 звезди – 0,60 лв. за нощувка;
4. категория 4 звезди – 0,80 лв. за нощувка;
5. категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка;
Става:
1. категория 1 звезда – 0,70 лв. за нощувка;
2. категория 2 звезди – 0,90 лв. за нощувка;
3. категория 3 звезди – 1.10 лв. за нощувка;
4. категория 4 звезди – 1,30 лв. за нощувка;
5. категория 5 звезди – 1,50 лв. за нощувка.
Припомняме, че след първия тур на местните избори премиерът Бойко Борисов призова кметовете и общинските съвети да увеличат местните данъци и такси. Това се случи в почти всички общини в страната.
„Ако си мислите, че на мен ми е най-приятното занимание да предлагам увеличение на данъците и ако си мислите, че колегите приемат това решение безропотно и с радост, много се лъжете“, заяви пред съветниците кметът на Кърджали инж. Хасан Азис.
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0