Общинският съвет: „Да“ за изпълнението на бюджета на Ардино

Общинският съвет: „Да“ за изпълнението на бюджета на Ардино

Общинският съвет в Ардино прие отчета за изпълнение на общинския бюджет за 2019 година. По предложение на кмета инж. Изет Шабан, съ

Общинският съвет в Ардино прие отчета за изпълнение на общинския бюджет за 2019 година. По предложение на кмета инж. Изет Шабан, съветниците приеха решение за кандидатстване на Община Ардино пред Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „МИГ Ардино – Джебел“ по Стратегията за водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони  2014-2020 г. с проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен  център в град Ардино“.
„Това е само една малка част от нашите амбиции да развиваме туризма в района. До сградата на информационния център ще се обособи заслон за велосипеди с дървена конструкция“, уточни кметът инж. Изет Шабан.
Съветниците взеха решение и за издаване на Запис на заповед от Община Ардино в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ  авансово плащане по проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на община Ардино“.
На заседанието бе актуализирана и годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 година.
И на това заседание бяха гласувани обичайните разпоредителни сделки с недвижими имоти, общинска собственост, удължаване на срокове на договори за наем на общински нежилищни помещения, както и отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд.
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0