Община Черноочене пое грижите за още 49 нуждаещи се лица

Община Черноочене пое грижите за още 49 нуждаещи се лица

Центърът за социални услуги в домашна среда /ЦСУДС/ в Черноочене започна предоставянето на новата социална услуга за 49 потребители. Ну

Центърът за социални услуги в домашна среда /ЦСУДС/ в Черноочене започна предоставянето на новата социална услуга за 49 потребители. Нуждаещите се получават ежедневна „Асистентска подкрепа” за лична помощ, комунално-битови и социални услуги с продължителност между 1 и 4 часа дневно. Тя се предоставя от 24 социални асистенти.

Кметът на Черноочене Айдън Осман заяви, че дейността е стартирала при изключително голям интерес. Комисия е изготвила предварителни оценки на всички кандидати. Получилите най-много точки 49 потребители са насочени към ЦСУДС за изготвяне на индивидуална оценка, план и договор за предоставяне на услугата.

Определен е екип от служители по изготвяне на предварителни оценки, администратор на услугата, социален работник и касиер-счетоводител, разясни Айдън Осман.

Други 74 потребители получават лична помощ от 74 лични асистенти, назначени от Община Черноочене, като доставчик на социални услуги.

ЦСУДС- община Черноочене предлага и услугата „Патронажна грижа” като 58 нуждаещи се продължават да получават здравни грижи, психологическа подкрепа и комунално-битови услуги.

С цел създаване на устойчивост и непрекъснатост на услугата, от месец април Община Черноочене ще изпълнява друг договор „Патронажна грижа +”. Осигурено е финансиране на дейността за нови 12 месеца.

Кметът на кметство Петелово Ахмед Ахмед, от името на колегите си и на потребителите в неговото село, благодари на Община Черноочене, че в тези трудни времена е подела инициатива и реализира различни проекти за обгрижване на нуждаещите се.

Откакто през 2013 г. е открит Центъра, по друг социален проект, досега над 250 нуждаещи се от района са получили услуги от този вид. „Като доставчик на социални услуги Община Черноочене ще използва всички възможности за разширяване на съществуващите и разкриване на нови, за да откликне на заявените потребности на нуждаещите се“, подчерта Айдън Осман.

„Винаги целим да осигурим качествена грижа в домашна среда на лица с трайни увреждания с невъзможност за самообслужване, чрез повишено качество на грижа, целенасоченост и гъвкавост на предоставянето на услуга в общността“, е категоричен кметът на Черноочене.

Исмет ИСМАИЛ

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0