Община Кърджали продава 8 парцела, вижте кои са

8 парцела за жилищно строителство в различни населени места ще продаде Община Кърджали. Публичните търгове с тайно наддаване за прод

8 парцела за жилищно строителство в различни населени места ще продаде Община Кърджали. Публичните търгове с тайно наддаване за продажба на имоти-общинска собственост, ще се проведат в края на месец юли в сградата на Бизнес инкубатора.
Продажбите са в изпълнение на решение на Общинския съвет от април т. г.
Вижте кои са имотите:
1. Незастроен УПИ ІІ-29, кв.7 по ПУП на с. Перперек, община Кърджали, с площ 760 кв.м, отреден за жилищно строителство, с първоначална тръжна цена 7 850 лева /без начислен ДДС/;
2. Незастроен УПИ Х-162,163, кв.22 по ПУП на с. Бели пласт, община Кърджали, с площ 888 кв.м, отреден за жилищно строителство, с първоначална тръжна цена 8 440 лева /без начислен ДДС/;
3. Незастроен УПИ ХVІІІ-58, кв.11 по ПУП на с.Ястреб, община Кърджали, с площ 705 кв.м, отреден за жилищно строителство, с първоначална тръжна цена 6 550 лева /без начислен ДДС/;
4. Незастроен УПИ ІІІ-93, кв.11 по ПУП на с.Жинзифово, община Кърджали, с площ 628 кв.м, отреден за жилищно строителство, с първоначална тръжна цена 6 170 лева /без начислен ДДС/;
5. Незастроен УПИ VIIІ-119, кв.15 по ПУП на с.Жинзифово, община Кърджали, с площ 814 кв.м, отреден за жилищно строителство, с първоначална тръжна цена 8 700 лева /без начислен ДДС/;
6. Незастроен УПИ XI-общ., кв.8 по ПУП на с.Ястреб, община Кърджали, с площ 495 кв.м, отреден за жилищно строителство, с първоначална тръжна цена 4 500 лева /без начислен ДДС/;
7. Незастроен УПИ VІІ-общ., кв.15 по ПУП на с.Чилик община Кърджали, с площ 1 385 кв.м, отреден за жилищно строителство, с първоначална тръжна цена 11 800 лева /без начислен ДДС/;
8. Незастроен УПИ VІІІ-общ., кв.15 по ПУП на с.Чилик, община Кърджали, с площ 1 395 кв.м, отреден за жилищно строителство, с първоначална тръжна цена 11 900 лева /без начислен ДДС/.
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0