Общината напомня: Срокът за плащане на местните данъци и такси изтича на 31 октомври!

Общината напомня: Срокът за плащане на местните данъци и такси изтича на 31 октомври!

Срокът за внасяне на данъка върху недвижимите имоти, превозните средства, такса битови отпадъци и патентният данък изтича на 31 октомвр

Срокът за внасяне на данъка върху недвижимите имоти, превозните средства, такса битови отпадъци и патентният данък изтича на 31 октомври, припомнят от Община Кърджали.

Те могат да бъдат внесени на касите на дирекция „Местни приходи”, намиращи се на ул.”Деспот Слав” № 1 /над Паспортна служба/ и в сградата на Община Кърджали- Информационен център, на касите на Изипей, на касите на „Български пощи” или в „Търговска банка Д”- Кърджали.

„Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК. Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в определените от закона срокове. Срещу некоректни платци ще бъдат предприети действия, съгласно ЗМДТ и ДОПК за принудително събиране на просрочени задължения чрез частни  и държавни съдебни изпълнители“, посочват от Общинската администрация.

24rodopi.com

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0