Обновена училищна сграда очаква 500 ученици в Черноочене

Обновена училищна сграда очаква 500 ученици в Черноочене

„Обнадеждени сме, че до 15 септември ще приключат строително-монтажните работи и от новата учебна година над 500-те ученици от

„Обнадеждени сме, че до 15 септември ще приключат строително-монтажните работи и от новата учебна година над 500-те ученици от Средно училище „Христо Смирненски“ в Черноочене ще влязат в обновени и приветливи стаи. Дейностите включват модернизация и внедряване на енергийна ефективност на сградния фонд и благоустрояване на дворни площи“, заяви Кметът на Община Черноочене Айдън Осман по време инспектирането на строително-монтажните работи за реконструкция на училището в централното село.
Сменя се горивната инсталация за парното отопление с високо енергоефективен на газ метан, санирани са външните стени на сградата, подменя се покривната конструкция.
Благоустрояване на двора на училището включва оформяне на ново пространство за отдих и засаждане на дървета. Захабените настилки и плочници се подменят с нови и ще се монтират паркови пейки и кошове за отпадъци.
Безвъзмездна финансова помощ е по спечелен проект на Община Черноочене по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
С реализирането на проекта ще се постигнат най-високите европейски стандарти за енергоефективност и функционалност на средата за обучение и отдих на учениците, заяви Айдън Осман.
Той допълни, че усилията на администрацията са за подобряване на инфраструктурата, сградния фонд и материалната база на детските градини и училищата. И увери, че въпреки предизвикателствата на естествените демографски процеси, които поставят през образованието в малките населени места, община Черноочене до краен предел ще продължава да дофинансира от общинския бюджет издръжката на слетите и маломерни паралелки по училищата.
Образованието открай време е основен приоритет и ще остане такъв и в бъдеще, подчерта Айдън Осман.
Междувременно активно продължават и дейностите благоустрояване и асфалтира на улиците „Квартал 4“ в Черноочене. Освен обновяването на улиците в новия квартал, там ще се оформят и паркови пространства и ще се монтира парково осветление. Кметът на общината инспектира и този обект.
Исмет Исмаил, Черноочене.
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0