Нощта Мирадж е

Нощта Мирадж е

Днес (10 срещу 11 март) е Нощта Мирадж по ислямския календар. Според ислямската традиция в тази нощ пророкът  Мухаммед (Мир нему)

Днес (10 срещу 11 март) е Нощта Мирадж по ислямския календар.

Според ислямската традиция в тази нощ пророкът  Мухаммед (Мир нему) е пътувал на гърба на крилато бяло животно, подобно на муле и наречено Бурак, от храма „Месжиди-Харам“ в Мека до храма “ Месжиди-Акса“ в Йерусалим. Там той изпълнил молитвата намаз, начело на всички останали пророци, които по някакъв странен начин се озовали там. Последвалото му изкачване в небесата, където се среща с Всевишния Аллах, е известно като Мирадж.

В Свещения Коран това е описано в 53-та Сура „Ан-Наджм“ (Звездата) в аятите от 1 до 18.

Нощното пътешествие от Мека до Йерусалим, което е осъществено в 27-та нощ на месец Реджеб през 621 година, също е потвърдено в Свещения Коран – в първия аят на 17-та Сура „Ал-Исра“ (Нощното пътешествие), който гласи : „В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! Пречист е Онзи, Който пренесе Своя раб нощем от Свещената джамия до Най-далечната джамия, околностите на която Ние благословихме за да му покажем от Нашите знамения. Той е Всечуващия, Всезрящия“.

На снимките: Храмът “ Месжиди-Харам“ в Мека и  храмът “ Месжиди-Акса“ в Йерусалим

Ерхан Алемдар

 

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0