Най-труден е достъпът до лекари специалисти за хората в Добрич, Кърджали и Ямбол

Най-труден е достъпът до лекари специалисти за хората в Добрич, Кърджали и Ямбол

Кризата на общественото здраве от последните месеци изведе на преден план редица проблеми на здравната система. Сред тях е и осигуренос

Кризата на общественото здраве от последните месеци изведе на преден план редица проблеми на здравната система. Сред тях е и осигуреността с подходящи кадри и равният достъп до здравеопазване.

Хората в България са принудени да бъдат здравни туристи, защото в част от областите достъпът до лекари специалисти е изключително затруднен. Основно предизвикателство е привличането на лекари с престижни специалности извън водещите болници в големите общини, което създава предпоставки и нужда от здравен туризъм.

Изводът е на експертите от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Най-труден е достъпът до лекари специалисти за хората в Добрич, Кърджали и Ямбол според индекса на ИПИ, който се основава на данните за териториалното разпределение на 17 групи медицински специалисти към края на 2019 г. Те са съотнесени като брой лекари от конкретната специалност на човек от населението. Оценката представлява отстоянието от областта с най-широк достъп до лекари от конкретната специалност.

„За целите на тазгодишното издание на „Регионални профили: показатели за развитие“, екипът на ИПИ разработи индекс, който оценява достъпа до лекари-специалисти в различните области на страната. Индексът се основава на данните за териториалното разпределение на 17 групи лекари-специалисти към края на 2019 г., съотнесени като брой лекари от конкретната специалност на човек от населението. Оценката на отделните области е представлява отстоянието от областта с най-широк достъп до лекари от конкретната специалност, а общият индекс на достъпност (графика 1) – на усреднената стойност на оценките за отделните стойности за областта“, посочват от ИПИ.

Според приложения подход, достъпът до лекари-специалисти в Плевен е най-лесен. Това е до голяма степен обяснимо с големия медицински университет в областния център. Очаквано, на второ място се нарежда столицата с големия си брой специализирани лечебни заведения. Сходен е достъпът до лекари-специалисти в Пловдив и Варна, а София-област също се нарежда в челната петица. Извън водещите области, повечето имат относително сходна стойност на индекса; с най-труден достъп изпъкват Добрич, Кърджали и Ямбол. Повечето области споделят сходни проблеми в достъпа – най-често такива има при кардиолозите, акушер-гинеколозите, психиатрите.


В отделните специалности най-малки регионални различия в  достъпа (графика 2) има при инфекционистите. Причина за това обаче е най-вече малкият им брой – общо 210 в цялата страна, като дори в столицата те са едва 28, а във цялата видинска област има само един. Обратно, най-неравномерното разпределение е при най-разпространените специалисти, като от почти 1800 кардиолози над 400 са в София, но за сметка на това в цялата област Търговище има едва деветима. Сходно е разпределението и при акушер-гинеколозите. Възможно обяснение за различията по специалности, разбира се, е и различната натовареност на отделните специалисти, въпреки че това остава в сферата на спекулациите, предвид липсата на достъпни данни.

Неравномерният достъп до лекари-специалисти между различните области на страната поставя много конкретен проблем пред дефинирането на здравни политики. Основно предизвикателство, видимо, остава привличането на лекари с „престижни специалности“ извън водещите болници в най-икономически развитите общини, което създава предпоставки (и на практика, нужда) за „здравен туризъм“, посочват от ИПИ.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0