Момчилград с одобрена идея за фермерски пазар за производители

Момчилград с одобрена идея за фермерски пазар за производители

Община Момчилград е една от 10-те общини, чиито концепции са одобрени и ще получат финансова подкрепа за реализиране на идеи за местно

Община Момчилград е една от 10-те общини, чиито концепции са одобрени и ще получат финансова подкрепа за реализиране на идеи за местно икономическо развитие. Това ще стане по проект, по който НСОРБ работи съвместно с Норвежката асоциация на местните власти, и има за цел да насочи вниманието на общините към реалистична оценка на местните дадености и да помогне разгръщането на потенциала им за социалноикономическо развитие.

В основата на концепцията са залегнали усилията на Община Момчилград да развива и популяризира туристическия потенциал и селското стопанство, които са предпоставки за увеличаване на заетостта на местните хора и на дребния бизнес. Основната цел е да се използва наличния потенциал  – природен, културен, туристически, социален, икономически, географски и инфраструктурен. Елементите на концепцията са комбинация от мерки в подкрепа на селскостопанските производители и развитие на туризма в общината. Предвидените дейностите обхващат създаване на фермерски пазар за селскостопанска и животинска продукция в близост до общински център или в непосредствена близост до транспортен коридор №9, свързващ Гърция и България през ГКПП „Маказа“. Предвижда се също създаване на туристически център в района и на туристически продукт, базиран на природните и исторически дадености в общината. В концепцията е залегнало популяризиране на местните традиции и обичаи чрез организиране на ежегодни фестивали и събори.

24rodopi.com

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0