Младежи от селата ще борят вредни зависимости

Младежи от селата ще борят вредни зависимости

Младежи от малки населени места в община Кърджали ще борят зависимостите по проект „Аз имам волята, а ти?“. Договорът за из

Младежи от малки населени места в община Кърджали ще борят зависимостите по проект „Аз имам волята, а ти?“. Договорът за изпълнението му бе подписан от председателя на Сдружение “Долината на Перперек” Мехмед Билял и Министерството на младежта и спорта.

Целева група на проекта са младежи от община Кърджали на възраст от 15-29 г, до които е достигнала информация за проекта и желаят свободно да се включат в проектните дейности. Преки бенефициенти са общо 320 младежи, от които поне 30% ще са в неравностойно положение, от град Кърджали и региона, както и 2000 младежи, непряка целева група.

Редица проучвания идентифицират няколко ключови специфики на младите хора от малки населени места, свързани със социалната среда в която живеят и начинът им на живот, които често се превръщат в предпоставка за прибягване към вредни зависимости, а именно: нисък стандарт на живот; ограничени възможности за смислено прекарване на свободното време; „успиване“ на младите хора поради малък брой население; съсредоточаване на образователни, спортни и културни институции в големите населени места и други.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0