Милиони за модернизиране на класни стаи и… умиращи училища в Източните Родопи!

Милиони за модернизиране на класни стаи и… умиращи училища в Източните Родопи!

Министерският съвет отпусна 16 млн. лв. на училища за обновяване и модернизиране на кабинети по математика и природни науки на 12 а

Министерският съвет отпусна 16 млн. лв. на училища за обновяване и модернизиране на кабинети по математика и природни науки на 12 август.
„За да се учат нашите деца в модерни класни стаи и във възможно най-добрите условия, с колегите ми от Министерския съвет днес отпуснахме по бюджетите на общините 16 586 976 лева“, заяви премиерът Борисов.
Как се усещат на местно равнище усилията на централната власт за подобряване на образованието? Ще разбере ли едно селско училище в Източните Родопи, че са отпуснати средства? Едва ли? В този, сякаш забравен от Бога регион, слънцето не грее еднакво за всеки и финансовата помощ няма да огрее малките училища. Те от години страдат от делегирания бюджет, който затруднява директорите на по-малките училища дори да изплащат заплатите на персонала. И това неминуемо води до напускане на учители и ученици. Някои млади семейства дори напускат населеното си място в търсене на по-добри условия за обучение на децата си.
В Кърджалийско демографската криза най-тежко се отразява в община Ардино. Там функционират едва 6 училища, от които само едно средно. Това е СУ „Васил Левски“ в града. Останалите пет основни училища са в селата Бял извор, Падина, Жълтуша, Боровица и Горно Прахово, като във всяко едно от тях, с изключение на Бял извор, учат под 20 деца. В Бял извор, което е едно от най-големите населени места в областта с население 1700 жители, учениците са около 30.
Още през 2016 година тогавашния директор на школото в село Бял извор Еркан Хаджимустафа бе алармирал министъра на образованието Меглена Кунева чрез отворено писмо, публикувано в „Родопи 24“
„Училището ни е пред финансов фалит и не се вижда надежда за спасението му. В училището ни учат 80 деца и по единните разходни стандарти за 2016 година ни се полагат 118 216 лева. Отделно ни се полагат и 21 216 лева за целодневното обучение от първи до шести клас, което прави общо 139 432 лева за 2016 година. Тези пари са крайно недостатъчни за издръжката на училището. За сравнение-само за заплати и осигуровки през 2015 година са изразходвани 200 660 лева. Естествено, закриването на училището води неминуемо до закриване на селото и напускането му от младите хора. С този темп скоро ще останат само пенсионери. Подобно е положението с много училища в страната. Ако не се вземат спешни мерки, ще настъпи масово и необратимо закриване на училища“, пише тогава директорът.
Интересен е фактът, че читалищата проявяват по-голяма виталност. Цели 17 читалища функционират на територията на община Ардино: едно в града, две в село Бял Извор и по едно в селата Жълтуша, Падина, Синчец, Гърбище, Ябълковец, Чубрика, Млечино, Горно Прахово, Боровица, Ленище,“ Сухово, Брезен, Русалско и Ахрянско.
Показателен за негативните тенденции в образованието в региона е фактът, че от обявения от Регионалното управление по образованието конкурс за директори на 9 училища в областта, за две от тях нямаше кандидати (за училищата в селата Бял извор и Странджево)
Добрата новина е, че за тази учебна година ще се отпуска еднократна финансова помощ в размер на 250 лева за ученици, записани в 1 или 8 клас на държавно или общинско училище.
Новината бе съобщена от директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ардино Зюлфие Ибрямова, където учениците по настоящ адрес трябва да подадат заявление заедно с необходимите удостоверителни документи след записване в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври.
Ибрямова уточни, че изискването е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Помощта ще се получава при условие, че средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 450 лева.
Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, за деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
На снимката: Това училище в ардинско село е „умряло“ отдавна. За съжаление в „предсмъртно състояние“ са дори бивши средни училища, като това в село Бял извор
Илия Илиев, стажант-репортер
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0