Кърджали е сред областите с най-нискообразована работна сила

Кърджали е сред областите с най-нискообразована работна сила

Средно за страната 17% от населението на 25-64 г. са с основно и по-ниско образование, 54% - със средно, а 29% - с висше образование. На областно ниво

Средно за страната 17% от населението на 25-64 г. са с основно и по-ниско образование, 54% – със средно, а 29% – с висше образование. На областно ниво столицата отново е с най-високообразованата работна сила. Делът на висшистите достига 57%, а населението с основно и по-ниско образование е едва 4%. Сред областите с най-високообразованото население се отличават Велико Търново, Русе, Варна. Областта с най-ниско образовано население пък е Търговище, където 38% от работната сила е с основно и по-ниско образование. Останалите области с неблагоприятна структура са Кърджали, Сливен, Силистра, Разград, Монтана.

Това отбелязват в анализ от Института за пазарна икономика.

Регионалните данни показват големи различия между отделните области.

„Данните за образованието на работната сила и тези за брутната добавена стойност на секторно ниво показват ясна взаимовръзка между структурата на икономиката и нивото на образование. Областите с голям дял на аграрния сектор имат висок процент на работната сила с основно и по-ниско образование – Добрич, Кърджали, Монтана, Разград, Силистра, Търговище“, посочват експертите.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0