Край на извънредното положение, но глобите остават!

Край на извънредното положение, но глобите остават!

Извънредното положение изтича след часове, но глоби ще продължава да има за всеки нарушител на мерките срещу разпространение на кор

Извънредното положение изтича след часове, но глоби ще продължава да има за всеки нарушител на мерките срещу разпространение на коронавирус. Това решиха народните представители с приемането на второ четене на текстове от измененията в Закона за здравето.
При епидемично разпространение на заразни болести министърът на здравеопазването ще въвежда временни противоепидемични мерки по предложение на главния държавен здравен инспектор за територията на страната или за отделна област, решиха депутатите. Изрично беше посочено, че тези противоепидемични мерки не могат да включват забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави и временно ограничаване придвижването на територията на страната. Заповедите на министъра на здравеопазването и на директора на съответната регионална здравна инспекция за въвеждане на противоепидемични мерки ще подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
С глоба от 300 до 1000 лева ще се наказват нарушителите, които не спазват въведените противоепидемични мерки. При повторно нарушение глобата ще е от 1000 до 2000 лева. Лице, болно от заразна болест, както и заразоносител, което откаже или не изпълнява задължителната изолация и/или лечение, ще се наказва с глоба в размер на 5000 лв. Контактно лице на болен от заразна болест, както и лице, което е влязло на територията на страната от други държави, което откаже или не изпълнява задължителната карантина, ще се наказва с глоба в размер на 5000 лв., записаха още депутатите.
Припомняме, че извънредното положение приключва на 13 май.
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0