Комисията по досиетата с непълна информация за кърджалийските адвокати, засега само двама щатни служители на ДС

Комисията по досиетата с непълна информация за кърджалийските адвокати, засега само двама щатни служители на ДС

Двама щатни служители на Държавна сигурност сред шефовете на адвокатската колегия на Кърджали, но е спестена информация - това е но

Двама щатни служители на Държавна сигурност сред шефовете на адвокатската колегия на Кърджали, но е спестена информация – това е новината от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Проверени били 43 лица, които са заемали ръководни постове – председатели, заместник-председатели и членове на адвокатски съвети, контролни съвети и дисциплинарни съдилища на адвокатски колегии, в случая адвокатска колегия – Кърджали. Девет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
За периода от 1989 г. до 2000 г. председателят на Адвокатски съвет-Кърджали, Милена Караманолова не предостави необходимите данни, посочват от Комисията. За едно лице също не са подадени необходимите сведения и проверката продължава.
Редовите адвокати в Кърджали не са проверявани.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0