Кой е Антихристът, как изглежда, как ще управлява света и какъв е краят му

Кой е Антихристът, как изглежда, как ще управлява света и какъв е краят му

Освен в юдаизма и в християнството, в Исляма също има данни за Антихриста - кой е той, как изглежда, как ще управлява света, какъв щ

Освен в юдаизма и в християнството, в Исляма също има данни за Антихриста – кой е той, как изглежда, как ще управлява света, какъв ще бъде неговият край. Тази информация, обаче, не може да се открие в Свещения Коран, а само в словата на пророка Мухаммед (Мир нему), който е разказвал много на последователите си за Деджал (ислямското име на Антихриста) и е заявявал неведнъж, че от първият пророк Адам насетне всички пророци са предупреждавали своите общности да се пазят от „Най-страшния човек, когото земята е раждала“.
Според ислямската есхатолигия появата на Деджал ще бъде в периода, наречен „Краят на дните”, когато и Исус ще се завърне физически на този свят, слизайки от небето над една джамия в сирийската столица Дамаск и след жестока битка, в която ще му помага мюсюлманският лидер, наречен Мехди, ще убие Деджал. Терминът „Ал-Месих-ад-Деджал („Фалшивият Месия“) е буквален превод на сирийския термин „Meshiha Deghala“, който е бил в общия речник на Близкия Изток повече от 400 години преди появата на Свещения Коран.
Етимологически „Ад-Деджал” носи значението на „лъжец, мошеник, водещ към заблуда”. Деджал е обобщена арабска дума, използвана в смисъл на лъжепророк.

Пророкът Мухаммед (Мир нему) описва Антихриста по следния начин:
„Деджал ще има физически дефект и лявото му око ще бъде сляпо. Дясното му око ще съществува, но ще бъде потъмнено“.
„Ще мами вярващите, като ги учи, че Раят е Ад и обратното. Надписът“ Кafir“ (от арабски : неверник) ще бъде изписано на челото му и ще бъде виждано от всички истински мюсюлмани, независимо дали са грамотни, или не”.
„Той ще може да вижда много неща на различни места” (бел. авт. : вероятно изградени системи за видеонаблюдение).
„Ще има силата да прави чудеса за да заблуждава вярващите”.
„Ще се опита да сложи себе си на Трона на Бог”.
„Той ще разполага с вода и огън с него и ще ги нарича Рай и Ад. Което изглежда огън, ще бъде студена вода (Рай). Което изглежда вода, ще бъде огън (Ад)”.
„Ще претендира, че е Бог и ще заблуждава хората, че може да съживява мъртвите. Ще убие един човек и ще заяви, че ще го съживи. Но знаете, че само Аллах може да съживява, или с Негово позволение. Деджал няма да има тази сила”.

„Тези, които отказват да му повярват и го отхвърлят, ще страдат от жажда и глад, докато тези, които го приемат, ще живеят охолен живот”.
„Деджал няма да може да влиза в свещените градове Мека и Медина”.
„Мехди (бел. авт: една личност, която ще поведе мюсюлманите) ще води битка с него в името на Исляма”.
„Деджал ще бъде убит от Иса около портите на град Лут”( бел. авт: днешният град Лод в Израел)
“От деня, в който Аллах създаде Адам, не е имало по-голям раздор от този на Деджал”.
“Ще се чуе глас: Деджал е влезнал в домовете ви. Взел е за заложници децата ви”.
“Когато чуете, че се е появил Деджал, бягайте от него. Защото човек отива при него с намерението да го отрече, но остава като негов последовател при него, защото с него има много неща, които създават съмнение в сърцето”.
“Деджал ще върви бързо като вятъра, бутнал пред себе си облака”.
“Първоначално Деджал ще каже “Аз съм Пророк”, но вие знаете, че след мен други пророци няма да се появят. После ще претендира за друго, ще каже: “Аз съм Вашия Господ”. А всъщност вече не можете да видите Вашия Господ преди да умрете”.
“Дяволите ще го попитат: “Кажи какво искаш, да го направим” и той ще им каже: “Вървете и кажете на хората, че аз съм техният Господ” и ще ги изпрати в различни посоки”.
“Една от заблудите му е тази: Ще каже на един бедуин: “Кажи ми, аз ако възкреся майка ти и баща ти, ще свидетелстваш ли, че аз съм твоят Господ”. И човекът ще отвърне “Да”. След което двама дяволи ще му се привидят като майка му и баща му”.
“Една от заблудите му е тази: Ще убие един човек като го нареже с трион. Ще раздели на две части тялото му и те ще бъдат изхвърлени на различни места. После Деджал ще каже: “Вижте този мой раб, когото убих. Сега ще го възкреся”.
“Докато Деджал прави раздори по света, Аллах ще му изпрати Месията Иса, син на Мерйем (Мария). Всеки неверник, който усети дъха му, ще умре. Иса ще се срещне с Деджал при вратите на Лут и ще го унищожи”.
Един от живялите по времето на пророка Мухаммед (Мир нему) негови последователи на име Худайфа ибн ал-Яман свидетелства: „Кълна се в Бога, че Божият Пратеник Мухаммед ни съобщи за покварата, която ще настъпи до края на света, и имената на водачите и, както и имената на бащите и родовете на над 300 от водачите, породили тази поквара“.
(следва)
Ерхан Алемдар, специално за 24rodopi.com
В първата част: Тайните лаборатории, COVID-19, новият световен ред и… Антихристът – четете тук

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0