Коефициентът на обща раждаемост у нас е 8.8‰, в Кърджали – 9.0‰

Коефициентът на обща раждаемост у нас е 8.8‰, в Кърджали – 9.0‰

Коефициентът на обща раждаемост (брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината) през 2019 г

Коефициентът на обща раждаемост (брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината) през 2019 г. е 8.8‰, а през предходната 2018 г. – 8.9‰.
В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12.4‰, и София (столица) – 9.8‰. В седемнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната (Кърджали – 9.0‰.), като най-ниски стойности се наблюдават в областите Смолян – 6.2‰, и Видин – 6.5‰, сочат последните данни на Националния статистически институт.
Коефициентът на раждаемост общо за ЕС-28 през 2018 г. е 9.7‰ по данни на Евростат.
През 2019 г. в България са регистрирани 61 882 родени деца, като от тях 61 538 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 659 деца, или с 1.06%.
Броят на живородените момчета (31 515) е с 1 492 по-голям от този на живородените момичета (30 023), или на 1 000 живородени момчета се падат 953 момичета. В градовете и селата живородени са съответно 45 991 и 15 547 деца, а коефициентът на раждаемост е 8.9‰ в градовете и 8.5‰ в селата.
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0