Кметът на Ардино инспектира обновяването на спортни игрища в парк „Нилюфер“

Кметът на Ардино инспектира обновяването на спортни игрища в парк „Нилюфер“

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям инспектираха напредъка по обновяването на

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям инспектираха напредъка по обновяването на спортните игрища, разположени в парк „Нилюфер“. Те се изпълняват по проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на община Ардино“. Финансирането е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Подменени са съществуващите настилки с фабрично вулканизирана каучукова настилка в два цвята – син и оранжев. Обновено е също така и баскетболното игрище с един цвят – червен. Предстои полагане на контури на същите настилки, боядисване и благоустрояване на прилежащите пространства.
Гюнер ШЮКРИ 

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0