Клетва на нов кмет и еднодушно „За“ отчета на ОбС в Ардино

Клетва на нов кмет и еднодушно „За“ отчета на ОбС в Ардино

Новоизбраният кмет на ардинското село Брезен Бирсен Ахмед встъпи в длъжност. Тя положи клетва на редовното заседание на Общинския съвет

Новоизбраният кмет на ардинското село Брезен Бирсен Ахмед встъпи в длъжност. Тя положи клетва на редовното заседание на Общинския съвет в града под Белите брези, което се проведе в салона на градското читалище при спазване на противоепидемичните мерки.

На заседанието съветниците единодушно приеха отчета за дейността на Общински съвет – Ардино до края на септември.  Председателят Сезгин Байрям отправи благодарности към всички общински съветници, кмета на общината инж. Изет Шабан, кметове на населени места, както и към служителите на общинска администрация за общите усилия и съвместна работа, за отговорността, активното участие, която проявяват към работата си в интерес на жителите на община Ардино.

Общинските съветници приеха Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Ардино за периода 2020 – 2023 година.

Съветниците одобриха единодушно предложението на кмета на общината инж. Изет Шабан за безвъзмездно предоставяне за стопанисване, управление и строително-монтажни дейности на втория етаж на Общинския музей за нуждите на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино – Джебел“ (СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“).

24rodopi.com

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0