КАТ ви дебне на пътя за Маказа! Като нарушител важно е да знаете…

КАТ ви дебне на пътя за Маказа! Като нарушител важно е да знаете…

Предстои ви летуване в Гърция. Заделили сте Х евро за семейната почивка, но по-късно може да ви ще излезе Y разходи, т. е. + 300 лев

Предстои ви летуване в Гърция. Заделили сте Х евро за семейната почивка, но по-късно може да ви ще излезе Y разходи, т. е. + 300 лева… за глоби за превишена скорост.
Триногата на Пътна полиция ви е щракнала на изхода на Кърджали, край спирка „Джебел“, Загорско, Великденче или на друго място по пътя за „Маказа“. Знаете ли що е то електронен фиш? Как може да обжалвате глобите за превишена скорост на пътя?
Групата във Фейсбук ГКПП Маказа – трафик и полезна информация (Makaza/Μακάζα)  помести полезна информация от „Правна помощ за шофьори“.
Прочетете, важно е да знаете:

Що е то електронен фиш?
На първо място, нека видим легалната дефиниция на понятието. То се съдържа в §1 от допълнителни разпоредби на Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН“), възпроизведена и в §6, т. 63 от ДР на Закона за движение по пътищата („ЗДвП“).
По дефиниция, електронният фиш не е волеизявление на конкретен административен орган, а електронно такова, което единствено се записва върху съответния носител от определено лице, но въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи (станционарни или мобилни камери).
Той изпълнява функциите едновременно на акт за установяване на административното нарушение и наказателно постановление, но само по отношение на правното му действие, не и по отношение на неговите реквизити – законодателят е ограничил изкискуемите реквизити на електронния фиш, като сред тях не фигурира длъжностното лице, което го е издало и дата на издаването му.

Кога се издава електронен фиш?
Електронният фиш се издава за превишена скорост, когато нарушението е установено и заснето със стационарна или мобилна камера. Самата процедура е по-улеснена от тази по издаване на Наказателно постановление по ЗАНН, а реквизитите на електронния фиш са посочени в чл. 189 ал.4 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП).
Електронният фиш се издава, когато е установено превишаване на максимално допустимите скорости посочени ЗДвП или въведени със допълнителен пътен знак.

Какви глоби за превишена скорост предвижда ЗДвП?
По-долу представяме таблица на наказанията, които могат да ни бъдат наложени с електронен фиш при превишаване на скоростта в населено и извън населено място.
Важно! Електронен фиш се издава само когато наказанието не предвижда лишаване от право да се управлява МПС и/или отнемане на контролни точки. Когато наказанието предвижда отнемане на свидетелство за управление на МПС и/или отнемане на контролни точки, процедурата трябва да премине по обикновенния ред – с издаване не Акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който се издава и Наказателно постановление.

В какъв срок трябва да се издаде електронният фиш⁉️
За да отговорим на този въпрос, трябва да приложим разпоредбите на чл. 34 ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН“), съгласно които административно-наказателно производство не се образува, ако е изтекла повече от една година от извършване на нарушението.
Например: Ако на 27 Септември 2018 г. сте шофирали с превишена скорост и мислите че сте заснети от техническо средство, то електронният фиш за превишена скорост следва да бъде издаден до 27 Септември 2019 г.

Обжалване на електронен фиш
Законодателят е предвидил 14-дневен срок за обжалване на електронния фиш, който тече от момента на получаването му (електронният фиш се връчва с препоръчано писмо с обратна разписка, а в практиката много често се връчва и лично, когато ви проверят на пътя или когато посетите КАТ).

Жалбата се подава до Районния съд, действащ на територията, където е извършено нарушението.
Производството по обжалване в съда е безплатно – не губиш нищо! (Дори може и да не се явиш в съда – жалбата пак ще бъде разгледана.)
Отменен от Съда Електронен фиш заличава всички негативни за Вас последици, произтичащи от същия. Наложените санкции са отменени и не следва да бъдат изпълнявани.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0