Изет Шабан: Всички противоепидемични мерки са взети за отваряне на детските градини!

Изет Шабан: Всички противоепидемични мерки са взети за отваряне на детските градини!

Детските градини в община Ардино ще започнат работа с деца на 1 юни Международния ден на детето. Отварянето ще стане при строго спаз

Детските градини в община Ардино ще започнат работа с деца на 1 юни Международния ден на детето. Отварянето ще стане при строго спазване на хигиенните изисквания и противоепидемични мерки. Това съобщи кметът на общината инж. Изет Шабан след работна среща с участието на директорите и завеждащите здравните кабинети на детските градини. На срещата бяха уточнени конкретни мерки и действия за подновяване работата на детските заведения според противоепидемичните изисквания, чрез прилагане на всички необходими мерки за дезинфекция. Присъстващите бяха запознати още един път с мерките за организиране на дейностите.
Директорите на детските заведения запознаха ръководството на общината с процедурите за попълване на декларация за информирано съгласие от страна на родителите за доброволно посещение на детето в градината. В тях ще бъдат допускани единствено здрави деца. Всяка сутрин здравословното им състояние ще се проверява от медицинско лице. Ако детето е с температура или грипоподобни симптоми, то няма да бъде приемано в детската градина.
„Община Ардино създава всички финансови-организационни предпоставки за осигуряване на противоепидемичните мерки, като предпазни маски, дезинфектанти и привеждане на материалната база в съответствие с изискванията на Здравното министерство за недопускане на заразяване с COVID-19”, заяви кметът инж. Изет Шабан.
Гюнер ШЮКРИ
24rodopi.com 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1