Задължително! Общините пред подписване на договори с Организации по оползотворяване на текстил и обувки

Задължително! Общините пред подписване на договори с Организации по оползотворяване на текстил и обувки

Общините в област Кърджали са задължени да сключат договори с Организации по оползотворяване на текстил и обувкиКакво е новото?В Закона

Общините в област Кърджали са задължени да сключат договори с Организации по оползотворяване на текстил и обувки

Какво е новото?

В Закона за управление на отпадъците се въведе изискване Кметовете на Общините в Област Кърджали задължително да сключат договор с Организация по оползотворяване на текстил и обувки.

Това се наложи с цел намаляване количеството на текстилните отпадъци, които се изхвърлят на сметищата (в момента те са около 4% от общите отпадъци)

Какво е същественото?

  • Всяка Община може да сключи договор само с една Организация по оползотворяване на текстил и обувки


  • Общините над 300 000 жители са сключват договори чрез районните кметове, ако имат районно разпределение


  • От своя страна, Организацията по оползотворяване има задължението да постави по един контейнер на всеки 10 000 жители, в които те могат да изхвърлят непотребни дрехи и обувки


  • Много от Общините имат сключени договори със събирачи на текстил, които са сложили контейнери за събиране на текстил, който текстил в момента не се рециклира, както са изискванията на Закона, а се използва за бизнес с дрехи втора употреба, а това, което не е годно за повторна употреба се изгаря в различни заводи


Как се финансира системата за събиране на текстил и обувки?

Финансирането на тази система се извършва, като се задължават тези, които пускат на пазара текстил и обувки (производители, дистрибутори, вносители) да платят продуктова (еко) такса.


Продуктовата такса може да се плати както и на държавното предприятие ПУДООС, така и на Организации по оползотворяване на текстил и обувки, които тепърва ще се създават.


От своя страна Организациите по оползотворяване трябва да организира системата за събиране и оползотворяване на текстил с парите от получените продуктови такси. За подробности – https://textilerecycling.bg/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0