Ефрейтор съди Министерски съвет за… дискриминация!

Ефрейтор съди Министерски съвет за… дискриминация!

Ефрейтор от Смолян заведе дело срещу Министерски съвет заради дискриминация. Военнослужещият поиска обезщетение в размер на 8 690 ле

Ефрейтор от Смолян заведе дело срещу Министерски съвет заради дискриминация. Военнослужещият поиска обезщетение в размер на 8 690 лева и 64 стотинки за нанесени му неимуществени вреди вследствие на прието постановление от МС, съобщават колегите от 24smolian.com.
В иска щетите се мотивират като причинени от „пряка дискриминация спрямо категорията военослужещи-офицери, поради неравноправно третиране въз основа на лично и обществено положение, изразяващи се в неприятни изживявания, състояние на дискомфорт, чувство за малоценност и неправилно оценяване на качествата“.
В обстоятелствената част на исковата молба са изложени твърдения за незаконосъобразно определяне и изплащане на по-ниско от предвиденото възнаграждение на военнослужещите, за нарушаване на чл. 6 от Конституцията и пряко дискриминиране в сравнение с офицерите от Българската армия.
Недоволството на военния родопчанин било породено от определено по-ниско от предвиденото възнаграждение за военното звание „ефрейтор“.
На две инстанции в Смолян обаче искът бе отхвърлен.
Магистратите счетоха, че позоваването на Закона за защита от дискриминация е неоснователно.
Ефрейторът от Родопите ще трябва да заплати 300 лева на администрацията на Министерски съвет.
Решението обаче може да се обжалва пред Върховния касационен съд.
24rodopi.comCOMMENTS

WORDPRESS: 0