Електрониката за новия прием: Обучаваме ученици за най-важните сектори в икономиката!

Електрониката за новия прием: Обучаваме ученици за най-важните сектори в икономиката!

Професионалната гимназия по електроника и електротехника „Капитан Петко войвода“ в Кърджали стартира информационна камп

Професионалната гимназия по електроника и електротехника „Капитан Петко войвода“ в Кърджали стартира информационна кампания за прием в учебната 2020/2021 година.
Елитното училище е единственото в региона с дуална форма на обучение.
„Секторите в промишлеността, за които ние обучаваме ученици, са едни от най-важните за икономиката и усилено работят в период на криза. Компаниите са и остават добър и верен партньор. Родители и ученици могат да видят по-ясно предимствата на професионалното обучение и в частност на дуалното обучение (изучаване на професия в реална работна среда, добри шансове за работно място, възможност за професионална реализация в родното място и редица други)“, обясняват от ръководството на професионалната гимназия.
Запознай се с предимствата на дуалното обучение:
-имаш интересна професия, която изучаваш в реална работна среда, с реални колеги и реални задачи;
-с редуване на теория и практика ученето става приятно и интересно, запомняш лесно;
-мотивиран си – веднага виждаш практическото приложение на наученото;
-опознаваш бъдещия си работодател;
-трупаш трудов стаж;
-след завършването си готов веднага да започнеш работа;
-имаш по-големи шансове като квалифициран специалист на пазара на труда;
-конкурентоспособен си във всички страни от ЕС, благодарение на позитивния международно признат имидж на обучаващата фирма;
-изграждаш се като самостоятелна и отговорна личност;
-доказваш своите способности и можеш да продължиш да се развиваш;
-печелиш собствени доходи в 11-ти и 12-ти клас.
Внимание:
Голямото предимство на дуалното обучение е, че за много кратко време, ако положиш успешно изпитите, получаваш Диплома за завършено средно образование, от една страна, а от друга – Свидетелство за професионална квалификация с придобита трета степен.
Партньорските компании на гимназията са EVN България и Интернешънъл Пауър Съплай АД (IPS).
Запознай се с професията „Електротехник“
В своето ежедневие сме заобиколени от електроника – постоянно сърфираме с телефоните си, автомобилите вече паркират като че от само себе си,  лампите се включват автоматично при улавяне на движение…Повечето от нас се наслаждават на развитието на технологиите, без да си задават въпроса: как е възможно всичко това? Електротехникът обаче не спада към тези хора, защото той вниква в техниката. Нещо повече – може да я разработва, инсталира и ремонтира. 
Броят на техническите приспособления в нашия живот постоянно нараства. Вече няма сфера, която да не е обвързана с техниката. Перспективите за професията „електротехник“ са огромни.
В ерата на бързо развитие на дигитализацията нуждата от такива квалифицирани кадри ще продължава да расте!
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0