Екоинспекцията: 138 проверки, 3 акта на предприятия в Кърджалийско

Екоинспекцията: 138 проверки, 3 акта на предприятия в Кърджалийско

138 проверки на 132 обекта са били извършени от служители на Екоинспекцията в региона през месец октомври, съобщиха от РИОСВ-Хасково. Д

138 проверки на 132 обекта са били извършени от служители на Екоинспекцията в региона през месец октомври, съобщиха от РИОСВ-Хасково. Дадени са 20 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 18 акта, наложена е една санкция и са издадени 5 наказателни постановления за 9600 лв.  Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 838 лв.

Съставени са 13 акта за разораване на пасища в защитени зони, което е в нарушение на забрани от заповедите за обявяването им.

Издадено е наказателно постановление за 5000 лв. на завод за производство на каучукови, пластмасови и метални съединения в Кърджали, поради неспазване на емисионните норми, съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). Издадени са 2 наказателни постановления по 2000 лв. на физически лица за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС и за неизпълнение на предписание за почистване на излезли от употреба гуми и предаването им на лице, притежаващо документ съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

С 500 лв. е глобено млекопреработвателно предприятие в Джебел за неподдържане на пречиствателно съоръжение в техническа и експлоатационна изправност. За неспазване на определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения е наложена санкция в размер на 1582 лв. на месопреработвателно предприятие в с. Вълкович, общ. Джебел.

24rodopi.com

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0