Единна информационна система в Окръжния съд, начало на… електронно правосъдие

Единна информационна система в Окръжния съд, начало на… електронно правосъдие

В Окръжния съд в Кърджали се внедри Единна информационна система на съдилищата, която заменя действащата до момента деловодна прогр

В Окръжния съд в Кърджали се внедри Единна информационна система на съдилищата, която заменя действащата до момента деловодна програма. Новият софтуерен продукт е разработен от „Информационно обслужване“ АД по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд.
Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) е централизирана уеб-базирана система за съхранение на дела в електронен формат, с която ще работят над 150 съдилища в цялата страна. Въвеждането й е важна част от цялостната дигитална трансформация на българското правосъдие. Тя заменя действащите деловодни програми и слага началото на електронното правосъдие и електронно обработване на делата.
Новата информационна система проследява делата в реално време, унифицира правилата и процесите при управлението им, уеднаквява структурата и съдържанието на въведената информация по делата, гарантира актуалност и защита на данните, предоставя възможност за единен подход при събиране на статистическа информация. ЕИСС може да се интегрира в бъдеще и със системи, които предстои да бъдат създадени и внедрени в съдебната и държавната администрация.
Единната информационна система на съдилищата ще бъде внедрена до края на август и в другите съдилища в Кърджалийския съдебен район: Районен съд – Кърджали, Районен съд – Ардино, Районен съд – Момчилград и Районен съд – Крумовград.
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0