До 27 ноември: Собственици на кладенци в дворовете трябва да ги регистрират!

До 27 ноември: Собственици на кладенци в дворовете трябва да ги регистрират!

Фирмите и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води– кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи

Фирмите и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води– кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др. в собствения им имот, трябва да ги регистрират до 27 ноември 2020 г. Това напомнят от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Регистрацията става в Басейновата дирекция, която отговоря за управление на водите в съответния район.

Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в този срок не могат да бъдат ползвани. При установяване на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27.11.2020 г. същите ще се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност, съобщиха от РИОСВ Хасково.

 

Редът за регистрация на кладенци за граждани е:

 

Собствениците на водовземни съоръжения– кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания трябва да подадат заявление за вписване в регистъра, което съдържа:

1. трите имена на собственика на имота;

2. данни за поземления имот: идентификатор, нотариален акт, скица, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;

3. дълбочина на кладенеца;

4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;

5. начин на черпене на водата – с кофа или с помпа;

6. цел, за която се ползва водата.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА!

Какво смятат хората по селата, четете по-късно в 24rodopi.com!

24rodopi.com

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0