„Добри практики“ на Кръгла маса по история

„Добри практики“ на Кръгла маса по история

В Актовата зала на Средно училище „Петко Рачов Славейков“ се проведе кръгла маса на тема: „Споделяне на добри практик

В Актовата зала на Средно училище „Петко Рачов Славейков“ се проведе кръгла маса на тема: „Споделяне на добри практики по прилагане на компетентностния подход в обучението по история и цивилизации в V – XII клас за формиране на ключови компетентности у учениците“.

Основната цел на квалификационната форма е усъвършенстване на педагогическите компетентности на учителите по история и цивилизации и използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Даниела Апостолова, старши експерт „ОНГО“ в РУО Кърджали, поздрави участниците и направи кратко въведение, свързано с прилагането на компетентностния подход в обучението по история и цивилизации. Тя подчерта, че този подход води до по-голяма мотивация на учениците и дава възможност на учителите да бъдат креативни и иновативни.

Добри практики представиха:

Диана Георгиева-старши учител в ЕГ „Христо Ботев“ -Кърджали -„Прилагане на специфични техники в обучението по история и цивилизации в 10 клас с помощта на работни листи“;

Славея Нинова – старши учител в СУ „Йордан Йовков“ –Кърджали -„Историята лесна и интересна в прогимназиален етап“;

Теодора Богданова, Мариана Василева и Кирил Гогов –учители в СУ „Отец Паисий“ –Кърджали -„Компетентностният подход като мотивиращ метод в обучението по история и цивилизации“;

Милен Филипов, Кети Георгиева, Галина Стефанова –учители в СУ „Петко Рачов Славейков“-Кърджали – „Интерактивните методи в обучението по история V –X клас и мотивиране на учениците за работа“;

Димитър Димов – главен учител в СУ „Петко Рачов Славейков“-Кърджали – „Историята забавна и интересна“;

Кръглата маса завърши с пожелания за по-чести срещи между учителите по история и цивилизации за споделяне на опит и иновации!

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0