ДАНС пак проверява кърджалийската приватизация! (списък на скандалните сделки в България)

Главният прокурор Иван Гешев възложи на ДАНС да извърши пълна проверка на целия приватизационен процес и на последващия контрол от о

Главният прокурор Иван Гешев възложи на ДАНС да извърши пълна проверка на целия приватизационен процес и на последващия контрол от отговарящите за това министерства, агенции и други държавни ведомства.
От съобщение на прокуратурата става ясно, че проверката трябва да обхване всички приватизационни сделки, плащанията по тях, независимо от вида на платежните средства, както и всички предприети действия по следприватизационния надзор. ДАНС следва да установи събрани ли са предвидените в приватизационните договори неустойки, лихви, обезщетения и банкови гаранции, в случай на тяхното частично или цялостно неизпълнение. В тази връзка следва да се установи извършени ли са действия по разваляне на приватизационните договори, в случай на тяхното неизпълнение.
Проверяващите трябва да установят как е била водена цялата документация по текущия следприватизационен контрол, извършвани ли са проверки по изпълнение на приватизационните договори и била ли е актуализирана своевременно информацията в публичните регистри.
В обхвата на проверката трябва да бъде извършен анализ на одитните доклади на Сметната палата и какви действия са били предприети по изпълнението на дадените указания.
Проверка на приватизационните сделки разпореди и предишният главен прокурор – Сотир Цацаров, през 2017-та.
28 приватизационни сделки, сред които е раздържавяването на „Бентонит“ в Кърджали, изпрати тогава Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) на прокуратурата за проверка заедно с доклад с основните проблеми по прехвърлянето на собствеността.
Припомняме, че „Родопи voice“ разкри как срещу стар багер от Казанлък, на фирмата „Катекс“, били придобити активи за милиони левове в „Бентонит“. Скандалната приватизация стана тема и на предизборни дебати преди години, като Милко Багдасаров от БСП посочи банкерката Цветелина Бориславова за ключова фигура в процесите, които се случвали в ОЦК и „Бентонит“.
28-те сделки в доклада на ДАНС са следните:
“Бургаско пиво” ЕООД, “ТЕЦ Русе-запад”, “Софарма” АД – София, “Биовет” ЕАД – Пещера, “Кремиковци” АД, “Винтехпром” ЕАД, “Винзавод” ЕАД, “Пулпудева” ЕАД, “Винко” ЕАД, “Мебел К” ЕООД, “Винпром – Велико Търново” АД, “Бентонит” ЕАД, “Руно Комерс” ЕООД, “Бургас филм” ЕООД, “Победа” АД, “София” ЕАД, “Бряст” ЕООД, “Винпром – Дамяница” ЕАД, “Велур” АД, “Монтана” ЕАД, “Руно – Г” ЕООД, “Техноимпекс” ЕАД, “Добрич” ЕАД, “Сердика-90” АД, “Българска роза – Севтополис” ЕАД, “Металснаб холдинг” ЕАД, “Свиневъдство – Пловдив”, “Бургаски корабостроителници” ЕАД.
В доклада на ДАНС се казвало още, че от 1992 г. били извършени 6967 сделки с държавни активи и 7023 с общински. Според документа основните проблеми били няколко.
На първо място липсата на единен орган, който да подготвя сключването на сделките и да ги контролира. Вторият бил наличието на преференции за РМД-тата. “Те са създали неконкурентната среда, а основните изменения, дошли на по-късен етап, са създали възможността за участие в приватизацията на хора, членове на управителни и контролни съвети, за които няма изискване да са работили в предприятието поне година”, обяснява Цацаров, според когото “дяволът винаги се крие в детайлите”.
На снимките: Кърджали. „Бентонит“ – предприятието, което премина през много ръце
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0