„Горубсо“ алармира министерства: Обходният път, мостът, "Айрян дере", рисковете!

„Горубсо“ алармира министерства: Обходният път, мостът, "Айрян дере", рисковете!

Проектът на Околовръстния път на Кърджали може да претърпи корекция след забележки на кърджалийски експерти. Това става ясно от коре

Проектът на Околовръстния път на Кърджали може да претърпи корекция след забележки на кърджалийски експерти. Това става ясно от кореспонденция на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с регионални институции и собственици на парцели и земи, които ще бъдат засегнати от бъдещото мегастроителство. Писмата са за съгласуване на проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Път I-5 „Обходен път на град Кърджали“, участък от км 334+447 до км 349+234.
Експерти от „Горубсо-Кърджали“ АД открили пропуск в проекта и алармират АПИ и няколко министерства. От дружеството отказват да съгласуват проекта за подробен устройствен план на така важния инфраструктурен обект за областния град. Причината е в заложения по план маршрут на обходния път, който трябва да излезе на старото хвостохранилище на предприятието в местността „Айрян дере“. Пропускът на проектантите може да струва нарушаване на целостта на рекултивираното хранилище.
„Обръщаме сериозно внимание, че всякакъв вид строителни дейности на старо отработено хвостохранилиаще, без допълнителни инженерно-геоложки изследвания, са рисковани и могат да нарушат целостта на цялото съоръжение, което да доведе до сериозни инциденти и аварии, както и опасност за околната среда и живота и здравето на населението“, се посочва в писмо от ръководството на „Горубсо-Кърджали“ до министерствата на регионалното развитие, енергетиката, околната среда и водите, вътрешните работи, както и до Държавната агенция „Национална сигурност“. Копия са изпратени също така до Басейнова дирекция, Областна и Общинска администрация.
Става въпрос за участъка от км 334+447 до км 349+234.
„Участък на км 345+550 пресича естакада с действащ хвостопровод на „Горубсо-Кърджали“ АД, изграден и пуснат в експлоатация през 1977 г., утвърден от тогавашното Министерство на металургията и минералните суровини“, се посочва още в писмото до институциите.
От дружеството обръщат внимание и на друг факт по проекта на Агенция „Пътна инфраструктура“. „Не видяхме да е предвидено кръстовище за връзка с промишлена зона „Кърджали Юг“, което обезсмисля голяма част от приложението му, защото всички превозни средства към тази зона отново ще преминават през града“, посочват от „Горубсо-Кърджали“.
Припомняме, че над 200 милиона лева ще струва строителството на околовръстното. Средствата пък трябва да дойдат след въвеждането на тол системата. 1,5 милиона лева бяха осигурени за отчуждителни процедури по трасето.
Над 1,5 милиона автомобила минават годишно през града транзитно, затова изграждането му е от изключителна важност.
Обходният път на Кърджали е най-мащабният проект в Източните Родопи. Не само заради размера на инвестицията, но и заради големия си обществен ефект. Околовръстният път ще изведе тежкия автомобилен трафик от града, което ще подобри чистотата на въздуха и ще намали шума, защото през летните месеци през Кърджали минават по 10 хил. автомобила на денонощие. 15-километровото трасе ще бъде разделено на три отсечки.
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0