Глобиха завода-замърсител в Джебел, санкции и в Кърджали

Глобиха завода-замърсител в Джебел, санкции и в Кърджали

Заводът за производство на хидравлични цилиндри в Джебел е санкциониран за това, че не са предприети мерки за срещу замърсяване на в

Заводът за производство на хидравлични цилиндри в Джебел е санкциониран за това, че не са предприети мерки за срещу замърсяване на водите на дере от аварийна ситуация. Това съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Припомняме, че отпадъчни води със силна задушаваща миризма се вливаха в река Джебелска.

От екоинспекцията в Хасково са издали и наказателно постановление за 30 000 лв. на Община Кърджали, която в качеството си на собственик на Регионално депо за неопасни отпадъци не е направила две поредни месечни отчисления за месеците ноември и декември 2019г. съгл. Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Наложена е санкция на Завод за производството на каучукови, пластмасови и метални съединения в Кърджали за неспазване на определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения, посочват от екоинспекцията.
Съставен е акт на незаконна площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в Кърджали. Както и на физическо лице за неизпълнение на предписание за прекратяване на незаконно третиране на ИУМПС.
РИОСВ, която извършва контрол и мониторинг в областите Хасково и Кърджали е извършила общо 141 проверки на 133 обекта през юли. Дадени са 40 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 5 акта, наложена е една санкция и са издадени 4 наказателни постановления за 44 500 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 6187 лв.
През юли на „Зеления“ телефон са постъпили 31 сигнала, 17 от които за бедстващи защитени видове птици и животни – 10 щъркела, 3 сови, 1 керкенез, 1 кукумявка и 2 прилепа.
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0