В пожароопасния сезон сме: 49 дка гори изпепелени за година!

В пожароопасния сезон сме: 49 дка гори изпепелени за година!

Кърджали влезе в пожароопасния сезон. Той важи до 15 ноември, сочи заповед на областния управител. През изминалата година на територия

Кърджали влезе в пожароопасния сезон. Той важи до 15 ноември, сочи заповед на областния управител.

През изминалата година на територията на област Кърджали са възникнали общо 46 пожара в горски фонд, 6 от които  с нанесени материални щети и 146 пожара в отрасъл селско стопанство, от които 20 от тях с нанесени материални щети.

49 декара гора-широколистна, иглолистна и смесена, бе изпепелена, както и 1636 декара сухи треви и храсти и горска постеля, отчитат от „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Какво да правим, ако попаднем в горски пожар:

Ако забележите дим или пламъци, веднага сигнализирайте на телефон 112 за локацията им. Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до пожара, от Вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот;

Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с вода, пясък, пръст и тупалки от зелени клони;

Отдалечете се от пожара. Движете се в посока, обратна на вятъра и покрай реки, потоци или водоеми. Защитете дихателните си пътища с мокра кърпа или друг платнен материал;

Пазете дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя. Ако се запалят легнете на земята и се търкаляйте.

Спазвайте следните правила:

Неизгасени кибритени клечки и угарки от цигари не бива да се изхвърлят в леснозапалима среда;

Паленето на огън е разрешено само на обозначени за това места. Предварително подгответе вода или пръст за погасяването му. Опасно е паленето на огън при вятър – той може да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния;

Не изхвърляйте стъклени бутилки в леснозапалима среда. Те могат да имат ефект на лупа, която да запали сухата трева и растителни остатъци;

Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето на искри;

Абсолютно забранено е паленето на стърнищата. Разчистването на сухи клони и отпадъци в горските участъци трябва да става чрез извозването им на определени за това места. Забранено е изгарянето им на място.

24rodopi.com

 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0