В Ардино приеха списъка със средищни и защитени школа и градини

В Ардино приеха списъка със средищни и защитени школа и градини

Общински съвет – Ардино проведе своето редовно заседание. Дневният ред включваше 14 точки. Единодушно общинските съветници ак

Общински съвет – Ардино проведе своето редовно заседание. Дневният ред включваше 14 точки. Единодушно общинските съветници актуализираха списъка на средищните детски градини и училища на територията на общината. Четири са училищата за учебната 2020/2021 г., които отговарят на критериите за средищни – това са СУ „Васил Левски“ – Ардино, ОУ „А.С.Макаренко“ – Боровица, ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий“ – Горно Прахово и ОУ „Хр.Смирненски“ – Бял извор.
В списъка със „защитените  училища“ от община Ардино общинските съветници предложиха да бъдат включени училищата в Горно Прахово и Боровица.  Възложено бе на кмета на общината до 10 септември да внесе мотивирано предложение в Министерството на образованието и науката за тяхното включване в списъка със „защитени училища“ за учебната 2020/2021 г.
Съветниците подкрепиха още докладната записка от кмета на общината инж. Изет Шабан ДГ „Брезичка“ и ДГ „Слънце“ да бъдат включени в Списъка на средищните детски градини и училища.
Общинските съветници разгледаха и докладна записка за дофинансиране и утвърждаване на поднормативни паралелки, съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на Министерството на образованието и науката за учебната 2020/ 2021 г. в община Ардино.
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0