Второ проучване по региони: Какви кадри трябват на бизнеса?!

Второ проучване по региони: Какви кадри трябват на бизнеса?!

От 1 септември стартира второ за годината проучване сред работодателите за конкретните им потребности от работна сила. Проучването с

От 1 септември стартира второ за годината проучване сред работодателите за конкретните им потребности от работна сила. Проучването се провежда съвместно с Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната, два пъти в годината – през февруари и през август.
Второто за 2020 г. анкетиране на работодателите ще се извърши през периода от 1-ви септември до 16-ти октомври. За целта е актуализиран приложения през 2019 г. електронен /on-line/ анкетен формуляр. Същият е предназначен за работодатели от формирана статистическа извадка за всяка област – представители на различни групи по големина, икономическа дейност и др., с което ще се формира национална представителност на проучването.
За работодатели, не попадащи в извадката, но желаещи да попълнят анкетата, е изготвен друг електронен формуляр, който ще бъде достъпен от сайта на Агенцията по заетостта след 28.09.2020 г.
Анкетният формуляр е достъпен за попълване на официалната страница на Агенция по заетостта, както и на електронните страници на областните администрации в страната:
http://survey.az.government.bg/index.php/142311?lang=bg.
24rodopi.com


COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0