ВИДЕО репортаж: Красота с цена 1,8 млн. лева: Започна изграждането на моста в „Арпезос Север“!

ВИДЕО репортаж: Красота с цена 1,8 млн. лева: Започна изграждането на моста в „Арпезос Север“!

Започнаха дейностите по изграждане на пешеходния мост, който ще свързва двете нива на парк „Арпезос-Север“. Вече са излети


Започнаха дейностите по изграждане на пешеходния мост, който ще свързва двете нива на парк „Арпезос-Север“. Вече са излети основите на колоните на съоръжението.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 1 872 970 лева и 50 стотинки с ДДС.

Дължината на моста ще бъде 110 метра и 70 см, а широчината на пешеходната част – 4 метра и 44 см. Съоръжението ще бъде със стоманена връхна конструкция и стоманобетонна конструкция – на „долно строене“.

Изграждането на моста е по проект „Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали “, по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Кърджали“ по оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020.

Мостът е предназначен за обслужване на смесен поток от пешеходци и велосипедисти. 

Когато бъде приключен четвъртият етап на „Арпезос Север“, под пешеходния мост ще има пътно платно, което ще бъде връзката на Пазара с Новия мост.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0