ВИДЕО репортаж: Златодобивът на „Ада тепе“ – по план! Най-доволните местни жители от инвестицията – 278 +258

Данните на „Дънди Прешъс Металс“ за последното тримесечие на 2020 г. показват, че добивът и преработката на руда вървят

Данните на „Дънди Прешъс Металс“ за последното тримесечие на 2020 г. показват, че добивът и преработката на руда вървят по план, съобщи вицепрезидентът на златодобивната компания д-р инж. Илия Гърков на среща с представители на медиите.
“Добивът и преработката на руда са в планираните количества за годината. Средно около 1500 тона концентрат на тримесечие“, посочи главният мениджър на компанията.
Наетите служители са 278, индиректно наетите чрез подизпълнители са 258, а ангажираните фирми от Крумовград и общината – 41. Като има одобрени още три проекта от Фонда за насърчаване и подпомагане на малкия и среден бизнес. Две от фирмите се занимават с дърводобив, третата с производство на млечни продукти.
“Това са 9 нови работни места, към тези три проекта. Като на последното общо събрание на акционерите в сдружението взехме решение да отворим фонда и да помогнем на земеделските производители, които искат кандидатстват, а желанието им е да повишат стандартите на тяхната работа“, обясни д-р инж. Илия Гърков.
До този момент, чрез фонда са разкрити общо 26 работни места.
Наред с всичко останало върви и прогресивната рекултивация на интегрираното съоръжение, което по думите на Гърков е преобразено. “Вече отдалеч като се погледне, не личи, че е рудник, и че има интегрирано съоръжение, където се депонират минни отпадъци“.
Успоредно върви и опазването на биоразнообразието. Става въпрос за установените в рамките на участък „Ада тепе“ местообитания на два световно застрашени вида сухоземни костенурки – шипоопашата и шипобедрена. В тази връзка се извършва непрекъснат мониторинг на костенурките и ред други дейности свързани с развитието и популацията им.
Направените по силата на годишния рамков договор за инвестиции в обществото разходи на територията на община Крумовград са в размер на 1 600 000 лева. Те са в различни направления – инфраструктурни проекти, издирване на археологически паметници в селата Ковил, Джанка, Бараци, Хисар, за медицинско оборудване, подкрепа на културни дейности и много други. А само за борбата с коронавируса за тримесечието, компанията е инвестирала средства в размер на 320 000 лева. Периодът за подпомагане на здравните обекти в общината е удължен до края на година.
„Дънди Прешъс Металс“ инвестира и в дейности за осигуряване на вода и сондажи. В селата Чал и Багрилци вече е открита вода. Предстои сондаж в още населени места.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0