ВИДЕО: Отлично обучение, сигурна реализация: Подземните богатства преориентираха младите!

ВИДЕО: Отлично обучение, сигурна реализация: Подземните богатства преориентираха младите!

Пример за отлично обучение, последвано от успешна реализация на пазара на труда в Кърджали и региона е Филиалът на Минно-геоложкия у

Пример за отлично обучение, последвано от успешна реализация на пазара на труда в Кърджали и региона е Филиалът на Минно-геоложкия университет „Св.Иван Рилски“- София. Откриването и дългогодишното му утвърждаване в родопския град доказва, че образователната институция е от изключителна полза както за младите хора търсещи работа, така и за бизнеса в района, имащ нужда от тях, казва заместник-директорът Емилия Соколова.
„Това, което го прави по-различен от останалите университети, е големият брой минни предприятия, които се намират на територията на Кърджали и дават възможност на нашите студенти да се реализират успешно и в същото време да получават добра стартова заплата“, посочва Соколова.
Университетът е акредитиран да обучава студенти в образователно-квалификационна степен бакалавър. Семестриалните такси са 345 лв. за редовно обучение и 275 лв. за задочна форма. А обучението включва и практически уроци.
“По време на следването си нашите студенти провеждат студентски практики и стажантски програми в предприятия, намиращи се на територията на област Кърджали и в нейно съседство“, обясняват от Филиала към Минно-геоложкия университет.
В момента в Кърджали се обучават 180 студенти, за новата учебна 2020-2021 година има готовност за прием на още близо 50. Крайният срок за подаване на документи е 31 август.
“Специалностите, в които ние подготвяме студентите, са „Разработване на полезни изкопаеми“ – редовна и задочна форма, „Обогатяване и рециклиране на суровини“, „Компютърни технологии в инженерната дейност“ и „Управление на ресурси и производствени системи“. И трите са в редовна форма на обучение“, изброява Емилия Соколова и добавя, че през последните години се наблюдава засилен интерес от все по-голям брой младежи именно към специалностите в Минно-добивния и IT сектора. А това се дължи и на добрата реализация впоследствие.
За да надгради знанията и уменията си, всеки завършил образователно-квалификационна степен бакалавър може да запише и магистърска програма в Минно-геоложкия университет “Св.Иван Рилски“ в София.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0