Бейхан Мехмед на прага на Свещените месеци: Аллах да дари болните със здраве, да ни избави от пандемията!

Бейхан Мехмед на прага на Свещените месеци: Аллах да дари болните със здраве, да ни избави от пандемията!

Уважаеми съграждани, братя мюсюлмани, Слава на Аллах, господаря на световете, мир и благослов на последния пратеник, Полъхът на милост

Уважаеми съграждани, братя мюсюлмани,

Слава на Аллах, господаря на световете, мир и благослов на последния пратеник, Полъхът на милостта Мухаммед Мустафа (с.а.с) и на всички пратеници, изпратени преди него.

За мен е щастие и  удоволствие да ви поздравя по случай настъпването на свещените месеци Реджеб, Шабан и Рамазан, които ни подготвят за месеца на благодатта и опрощението, примерния за останалите месеци, месец Рамазан.

Пратеникът ни Мухаммед (с.а.с), от  първите дни на месец Реджеб до края на месец Шабан се е молил със следната молитва “Аллахумме Барик лена фи реджебе ве Шабан ве беллигна Рамадан“ (О Аллах ,благослови за нас месеците Реджеб и Шабан и ни удостои да достигнем до месец Рамазан).

От миналата година досега колко наши близки и роднини вкусиха смъртта! Аллах Рахмет ейлесин (Аллах да ги опрости), пък и ние нямаме гарант, че ще достигнем до месец Рамазан. Затова се молим на Аллах да ни дари със здраве и благодат, да достигнем месец Рамазан, в който е започнало низпославането на Коран-ъ Керим, месецът, в който мюсюлманите изкарват едно морално и духовно училище.

Уважаеми братя и сестри Мюсюлмани!

В свещените месеци ще отбележим следните свещените вечери:

Тази вечер ще отбележим свещената нощ Регаиб кандили (четвъртък), в която вечер Аллах с милостта си ще се обърне към човечеството с посланието: „Няма ли бедни да ги даря с богатство, болни – да ги даря със здраве, молещи се – да приема тяхната дуа, молитва“.

Отбелязваме свещената вечер Мирадж на 10 март – Извисение, повод да спечелим задоволството на Аллах и да се извисим душевно при него.

Нощта Бераат е на  27 март – да се спасим от греховете, впоследствие сърцата ни да бъдат изпълнени с щастие.

Началото на месец Рамазан е на 13 април.

Нощта Кадир е на 8 май. По-благодатна и по-хаирлия от 1000 месеци.

Рамазан Байрамъ е от 13 – 15 май.

Уважаеми братя мюсюлмани!

Свещените месеци Реджеб и Шабан ни подсещат и подготвят за месец Рамазан. Това са месеци на опрощението. За това трябва да се молим за нас, родителите ни и цялото човечество. Да уважаваме по-големите и да обичаме по-малките. Да посетим гробищата, да отправим молитви за починалите и да извлечем поука за нас, че сме преходни на този свят. Също така да търсим прошка от хора, с които не си говорим.  Наградата за тези, които отслужват подобаващо този свещен месец, е празникът Рамазан Байрам.

Моля Аллах да дари болните със здраве, нуждаещите се с благодат и да приеме нашите молитви, и да ни избави от пандемичната ситуацията, в която се намираме.

С уважение и най-искрени пожелания

Бейхан МЕХМЕД

Районен мюфтия на Кърджали

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0