Без наеми на общински имоти в Ардино заради ковид кризата

Без наеми на общински имоти в Ардино заради ковид кризата

Общинският съвет в Ардино прие единодушно предложението на кмета на общината за освобождаване от наемни месечни задължения наематели на

Общинският съвет в Ардино прие единодушно предложението на кмета на общината за освобождаване от наемни месечни задължения наематели на общински нежилищни помещения и терени, пряко засегнати от новата заповед на министъра на здравеопазването срещу разпространението на коронавирус.

Това стана на поредното редовно заседание на ОбС. Облекчението е за тези, чиято търговска дейност е преустановена.

„С това решение ние подпомагаме наемателите на общинските имоти, които си изкарват прехраната от тези търговски помещения“, мотивира се пред общинските съветници кметът на общината инж. Изет Шабан.

Съветниците определиха зам.-кмета на общината Наско Кичуков да участва в насроченото на 15 декември заседание на Общото събрание на Асоциацията на ВиК.

Те отмениха Решение №151 от 29.10.2020 г. на Общински съвет – Ардино, с което е одобрена план-сметката за необходимите приходи и разходи за дейностите сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и е определен размерът на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Ардино през 2021 г.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0