Безплатна храна за децата в градините в Ардино!

Безплатна храна за децата в градините в Ардино!

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан освободи от такса за хранене всички деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан освободи от такса за хранене всички деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в общинатаq на възраст от 4 до 6 години. По негово предложение, Общинският съвет единодушно прие решение за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Съгласно Наредбата не заплащат такса за хранене родителите или настойниците на деца в задължителна предучилищна подготовка, три години преди постъпването им в първи клас.

24rodopi.com

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0