Беднякът в София оцелява със 718 лева, в Кърджали – с 403 лева

Беднякът в София оцелява със 718 лева, в Кърджали – с 403 лева

403 лева е линията на бедност в област Кърджали, сочат актуалните данни на Националния статистически институт. През 2020 г. най-ниската линия на бе

403 лева е линията на бедност в област Кърджали, сочат актуалните данни на Националния статистически институт.

През 2020 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана и Видин – съответно 270 и 297 лв., а най-високата – в столицата (718 лв.), следвана от областите Перник (506 лв.) и Варна (480 лeвa).

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен – 31.3%, Монтана – 29.4%, Силистра – 29.1%, и Бургас – 29.0%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Габрово – 12.3%, Разград – 12.6%, и Шумен – 16.4%.

Линията на бедност за 2020 г. нараства спрямо 2019 г. в почти всички области. С най-голямо нарастване са областите София (столица) (с 22.0%), София (с 19.8%), Благоевград (с 19.1%), Пазарджик и Кърджали (по 18.2%) и Шумен (с 18.0%). Намаление в размера на линията на бедност спрямо предходната година се наблюдава в областите Габрово (с 10.2%), Видин (с 6.8%), Хасково (с 2.2%), Враца (с 1.2%) и Сливен (с 0.2%).

Област Габрово е с най-нисък относителен дял на бедност за мъжете – 7.6%, а с най-високо равнище е област Силистра – 33.0%. В област Хасково жените са с най-ниско равнище на бедност – 16.0%, при 30.6% за област Бургас и 32.9% за област Сливен.

В областите Кюстендил, Габрово, Смолян, Кърджали, Русе, София, Варна, Плевен, Разград, Шумен, Перник, София (столица), Стара Загора, Търговище и Ямбол относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с повече от 5 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете. В шест области – Силистра, Добрич, Хасково, Пазарджик, Ловеч и Видин, относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0