Ардино прие Плана за развитие

Ардино прие Плана за развитие

С пълно единодушие Общинският съвет в Ардино прие Плана за интегрирано развитие на на Общината за периода 2021 - 2027 г. Преди представ

С пълно единодушие Общинският съвет в Ардино прие Плана за интегрирано развитие на на Общината за периода 2021 – 2027 г. Преди представяне на документа на заседанието, той беше обсъден от широк кръг заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на общината. Организира се и публично обсъждане.

Сред приоритетите са балансиран, устойчив растеж чрез утвърждаване на традиционните икономически сектори и дейности на разполагаемите ресурси и потенциала на територията на общината. Този документ е рамката, която обхваща всички идеи и възможности за развитие на общината през новия програмен период 2021-2027 г. В него са дефинирани проектни идеи за финансиране със средства от европейския и общински бюджет, както и от други източници.

В Дневния ред на априлското заседание бяха включени 14 докладни записки. Общинският съвет даде своето съгласие за упълномощаване на кмета на Община Ардино да подпише Запис на заповед от Община Ардино в полза на Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 54 907 лева, обезпечаваща авансово плащане за 2021 г.- на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино – Джебел“ /СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“/.

Съветниците приеха и годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в Община Ардино. Те гласуваха и решение за общинско сътрудничество между Община Ардино и Община Къркларели, Република Турция.

Прие се и годишният финансов отчет на МБАЛ „Ардино“ ЕООД за 2020-та година.

Гюнер ШЮКРИ, Ардино

24rodopi.com

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0