„АнтиКовид“ персонал за защитените жилища в Чернооченско

От месец насам шестнадесет потребители и персоналът на защитени жилища за лица с умствена изостаналост в чернооченските села Минзухар и

От месец насам шестнадесет потребители и персоналът на защитени жилища за лица с умствена изостаналост в чернооченските села Минзухар и Патица получават подкрепа за превенция и преодоляване последствията от пандемията от Covid-19.

За срок от 12 месеца за целта са назначени по един общ работник и един хигиенист във всяко от защитените жилища. Допълнително наетият персонал извършва няколкократна ежедневна дезинфекция и хигиенизиране на мебелировката, помещенията, сградата и прилежащите площи с осигурени по проекта техника, дезинфектанти и почистващи препарати.

В изпълнение на дейностите част от персонала е снабден с мобилни устройства за дистанционна работа, които ще бъдат използвани при възникване на необходимост.

Реализацията е по спечелен проект на Община Черноочене „Патронажна грижа + в община Черноочене”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година , финансирана от Европейския социален фонд.

Като доставчик на социални услуги община Черноочене ще използва максимално възможностите за разширяване на съществуващите и разкриване на нови услуги, за да откликне на заявените потребности на нуждаещите се, подчерта кметът на Община Черноочене Айдън Осман.

Исмет ИСМАИЛ, Черноочене

24rodopi.com

 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0