Анкетата: Младите по-толерантни, старите на принцип  „на удара с удар“

Анкетата: Младите по-толерантни, старите на принцип „на удара с удар“

Жените социалистки от Кърджали, Крумовград и Момчилград проведоха допитване  сред гражданите с цел проучване мнението им по въпрос

Жените социалистки от Кърджали, Крумовград и Момчилград проведоха допитване  сред гражданите с цел проучване мнението им по въпроси, свързани с толерантността в нашето общество. С помощта на членове на Младежкото обединение и техния председател Костантина Карабоюкова бяха анкетирани, в по-голямата си част онлайн, 234 граждани от трите общини на възраст от 18 до 89 години. В анкетата участваха 161  жени и 73-ма мъже, а поводът за нея е 16 ноември, Ден на толерантността.

Резултатите показаха, че младите хора до 30-годишна възраст, тези до 50 и над 70 години, са с формирано толерантно поведение  по отношение на различното мнение, начина на поведение при грубо отношение. Интересно е, че във възрастта от 50 – 70 години  се приема, че  признак на слабост е да се отстъпва, а на  грубото отношение трябва да се отговаря по същия начин.

При отговор на въпроса: „Ако разберете, че Вашият/ата приятел/ка е с друга сексуална ориентация. Ще го изоставите ли ?“ при отделните възрастови групи се наблюдават  определени различия. Във възрастовата граница от 18 до 50 години почти всички анкетирани са готови да подкрепят своя приятел. На противоположно мнение са хората над 50-годишна възраст. Те са негативно настроени и 45% от анкетираните не приемат хората с различна сексуална ориентация.

На въпросите, свързани с етническата толерантност, 67 % от  всички участници подкрепят смесените бракове, обичаите и приятелството с представители на другите религии.

„Според Вас деца с трайни увреждания и специални потребности могат ли да учат заедно с останалите деца ?“ , това e следващият въпрос, включен в анкетата. Отговор „Да“ са посочили 79%, а 21% категорично отговарят с „Не“. Твърде висок е процентът на подкрепа от всички възрастови  групи към хората с увреждания и със специални потребности.

В анкетата  бе включен и въпрос, свързан с извънредната ситуация в страната от коронавируса, а именно: „Бихте ли се включили като доброволец в днешната пандемична обстановка?“. Общо 88% казват „ Да“, а 12 % – „Не“. Интересно е, че  жените тук по-смело подкрепят участието си като доброволци и надминават по проценти мъжете. Трогателно е, че  млади хора на 18 и 19 – годишна възраст, както и дама на 89 години  и мъж на 86 години, са  готови да се включат с помощ.

„Въз основа на  резултатите от анкетата, която е една малка извадка на мнението на определен кръг хора от нашето общество, можем да констатираме, че  анкетираните са толерантни хора, които проявяват разбиране, съпричастност и подкрепа към останалите членове на обществото. В този смисъл приемаме, че българското общество като цяло зачита социалните, културните, сексуалните и религиозни различия между хората- основни ценности за хармонично, мирно съжителстване“, посочиха социалистките.

24rodopi.com

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0