Алеи, фонтан, осветление – нова визия на входа на Момчилград

Алеи, фонтан, осветление – нова визия на входа на Момчилград

Входът на Момчилград ще придобие нов облик, след като бъде реализиран проект за обновяване на площите около паметника на Момчил юнак. Д

Входът на Момчилград ще придобие нов облик, след като бъде реализиран проект за обновяване на площите около паметника на Момчил юнак. Договор за реализиране на проектно предложение „Обновяване на площи за широко обществено ползване в град Момчилград“ по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на МИГ „Момчилград – Крумовград“ беше подписан от кмета на общината Илкнур Кязим. На

подписването присъства и директорът на държавен фонд „Земеделие“ Айджан Ахмед. Предвижда се изграждането на алейна мрежа и композиция на широколистни дървета и храсти и изграждането на алпинеум с характерни за района камъни и растителност. В проекта е включено и изграждане на пространството около паметника Момчил юнак – нови стъпала, настилка и обособяване на кътове за отдих. Зад паметника се предвижда изграждането на зелен пояс. Ще се оформят кътове за отдих с парково обзавеждане – пейки, кошчета, указателни табели. Новите алеи ще водят до новоизграден фонтан. Обособеното парково пространство ще има художествено осветление. Целта на реализирането на проекта в Момчилград е да се създаде представително и естетично издържано пространство със зони за отдих. Обектът ще бъде достъпен за хора в неравностойно положение. Новото пространство ще свързва съществуващия тротоар от ул. „Гюмюрджинска“ с този по ул. „Маказа“. Предвижда се изграждането на автоматизирана подземна напоителна система. Тревните и цветните площи ще се поливат с вградени подземни потъващи разпръсвачи в отделни поливни сектори. Всеки от тях ще се управлява от електромагнитен клапан, разположен в декоративна шахта. Поливането ще бъде независимо и ще може да се настройва точен час и дължина на поливката за всеки отделен сектор.


„Момчилград винаги се е славел с добра градска среда, но тя има нужда от поддръжка и развитие. Именно изграждането на нова инфраструктура в града и по-малките населени места е сред приоритетите на екипа ни. Целта ни е да направим общината по-уютна и функционална за местните хора и за туристите, които посещават района. Фактът, че проектното предложение се реализира от МИГ „Момчилград – Крумовград“ говори, че

не само общинска администрация, но и общността е съпричастна с благоустройството на населените места в общината“, заяви Илкнур Кязим.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0