Айдън Осман със задачи за кметовете: Паспорти, дърва, пасища, помощ на самотните старци

Айдън Осман със задачи за кметовете: Паспорти, дърва, пасища, помощ на самотните старци

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман, заедно със своя екип, проведе първата за годината работна среща с кметовете и кметските на

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман, заедно със своя екип, проведе първата за годината работна среща с кметовете и кметските наместници на населени места. Разяснени бяха правомощията им относно осъществяването на контрол по чистота и опазване на обществения ред.
Айдън Осман запозна присъстващите с клаузите на сключените договори за зимно снегопочистване и поддържане на пътищата и поиска засилен контрол на изпълнителите. „Наблегнете на уязвимите групи от обществото, като самотни, трудноподвижни и хора на хемодиализа“, каза той. „Направихме справедливо разпределение на средствата за разрешаване проблемите на всяко населено място в зависимост от най-неотложните нужди“, подчерта Айдън Осман.
Следващата важна точка бе свързана с подаване на заявления от всички желаещи да ползват мери и пасища от общинския поземлен фонд за сключване на договори за 2020/2021 стопанска година. Кампанията ще е от 1-ви до 10-ти март.
На кметовете на населените места беше разяснено процедурата по тазгодишното снабдяването на населението с дърва за огрев.
Кметовете ще оказват и съдействие на населението при масовата кампания за смяна на лични документи. При заявена нужда и необходимата организация мобилен екип на Териториално звено „Български документи за самоличност“ ще дойде на място, информира Айдън Осман.
Срещата бе не само информативна, но целеше кметовете на населени места да поемат своята отговорност не само като разрешаване на належащи проблеми по селата, но и за изпълняване на приходната част в общинския бюджет.
Исмет ИСМАИЛ
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0