Айдън Осман връчи 28 отличия за 24 май, 7 на отличници

Айдън Осман връчи 28 отличия за 24 май, 7 на отличници

В навечерието на светлия празник 24-ти май – Деня на българската просвета, култура и на славянската писменост, Община Чернооч

В навечерието на светлия празник 24-ти май – Деня на българската просвета, култура и на славянската писменост, Община Черноочене връчва награди на общо 28 заслужили учители, читалищни и културни дейци, и зрелостници от района.
Наградите за учители и директори са за постиженията им с деца в предучилищна възраст, начален етап, основно и гимназиално образование, както и за успехи в гражданското образование и възпитание на децата и учениците или за значими техни изяви в сферата на науката и изкуството.
За показан отличен успех награди получават 7 зрелостници.
„През годините винаги сме отдавали почит на тези, които влагат всеотдаен труд в работата си“, заяви кметът на Община Черноочене Айдън Осман.
„Последните няколко месеца показаха още повече ролята на образованието и културата в трудни моменти. Похвална е ролята на училищни ръководства, учители, ученици и не на последно място на родителите в образователния процес от ново естество, т. нар „дистанционно обучение“, каза Айдън Осман.
Той изтъкна, че един от основните приоритети на общинската управа е подобряване условията, в които се осъществява учебно-възпитателния процес и опазване на училищната и културно-просветна мрежа.
За актуален пример кметът Айдън Осман посочи предстоящото реализиране на спечелен проект на Община Черноочене за модернизация и внедряване на енергийна ефективност на сградния фонд на Средно училище „Христо Смирненски“ и благоустрояване на дворни площи по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
В сградите на детските градини в селата Минзухар и Габрово, както и основните училища в Лясково, Паничково и Габрово, по спечелен проект от Национален доверителен екофонд ще се подменят съществуващите осветителни тела с нови енергоспестяващи. Учителите, персоналът и учениците ще усетят постигнатите най-високи европейски стандарти за енергоефективност и функционалност на средата за обучение.
И тази година Община Черноочене запази придобивката – извозването на ученици и децата в детските градини до населените места и отпускане на субсидии за читалищата.
Исмет ИСМАИЛ
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0